Mälardalens Stewardsloge
1058
Mälardalens Stewardsloge
Strandgatan 18
633 43 ESKILSTUNA

malardalens.stewardsloge@frimurarorden.se

Mälardalens Stewardsloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


About Mälardalens Stewardsloge

Masonic Brethren

Mälardalens Stewardsloge has its seat in the beautiful purpose built lodge house in the City of Eskilstuna. Freemasonry has existed here since 1883 when Sankt Johanneslogen (Blue Lodge) Södermanland was founded. The Lodge House was inaugurated on September 17, 1958.The Stewardsloge was founded in 2000 as a Stewardsloge of the second order and in 2005 the lodge was promoted to a Stewardsloge of the first order. A second order lodge works the VII degree of the Swedish Rite and a lodge of the first order works the VII and VIII degrees. It is one of only two Steward lodges of the Swedish Order of Freemasons, the other being Österbottens Stewardsloge in Vaasa, Finland.The City of Eskilstuna was founded in 1771 as the first, and only, Free City in Sweden. Within the bounds of the Free City, artisans and traders working within the fields of metallurgy could freely exercise their trade without the constraints of the prevailing guild regulations. During the 19:th Century Eskilstuna grew as an industrial centre due to the status as a Free City. It should be noted that Free City has been resurrected in the 20:th Century as Eskilstuna offers refuge for artists and writers facing persecution and is given the opportunity to complete his or her works within the framework of the international program for persecuted writers and artists.Masonic Brethren - you are cordially invited to partake in our Masonic meetings in Eskilstuna and Mälardalens StewardslogeStig SandinWM Mälardalens Stewardsloge
 


Ekonomiloge

Med reception i grad VII

Kapitelbroder!
”Det är mycket nu…!” Kommer ni ihåg Stefan Sauk i programmet Lorry där han ofta hade detta uttryck! Och visst är det mycket nu även inom vårt kära frimureri! Högtidsdagar avlöser varandra och OM- eller O-installationer däremellan. Och som ett naturligt flöde - alla loger och sammankomster i brödraföreningar. Och ibland insprängt en gudstjänst konsert, eller annan fest där också våra respektive kan vara med!
 
Vi hinner normalt inte med allt det som erbjudes men bara förekomsten av detta rika utbud är positivt! Vi kan välja att följa en broder som antingen tar det första steget in i vår kära Orden eller en broder som tar ett ytterligare steg. Vi möter då bröder som vi är goda vänner med men också bröder som kan bli en god vän! Vid ett annat tilfälle kan du och din respektive träffa andra par och umgås under trevliga former. Visst är det fantastiskt!
 
Ibland blir det besök av bröder från utländsk loge, vilket ger ytterligare stimlans. Det ger också smak på att återgälda besöken i denne broders loge!
 
I närtid har Mälardalens Stewardsloge en receptionsloge med ekonomiloge den 1 mars i grad VII. Bröder från Fjärdhundra, Eskilstuna, Skövde och Uppsala kommer då att ta steget in i Kapitelskedet.
 
Sedan har vi den 8 mars en Kapitelbrödernas Löftesförnyelse (KLF) i Grad VIII, Kom och följ dessa bröder och var också med på KLF, vilken vi ger bara en gång om året!


Information

Om Mälardalens Stewardsloge

Frimurarbroder!
Eskilstuna är säte för Mälardalens Stewardsloge. Frimurarverksamhet i Eskilstuna har funnits i ordnade former sedan 1883 då SJL Södermanland stiftades.  Vårt vackra frimurarhus på Strandvägen byggdes för verksamheten och invigdes den 17 september 1958.
2015 kunde Stewardslogen fira 15 år, varav 10 år som sådan loge av första ordningen! En Stewardsloge av första ordningen verkar och recipierar i graderna VII och VIII.
I Eskilstuna grundandes 1771 Eskilstuna Fristad som Sveriges första och enda fristad. I fristaden kunde småföretagare som ägnade sig åt järn-, stål- eller metallförädling fritt få bedriva sin verksamhet oberoende av skråtillhörighet. Visst känns det igen i annat, nära sammanhang, eller hur!  Fristad innebar också skattebefrielse. Under 1800-talet växte Eskilstuna som industristad, mycket tack vare fristaden.
Intressant i sammanhanget fristad är att det har återuppstått i betydelsen ge en förföljd kulturpersonlighet skydd under två år. En förföljd författare eller konstnär t ex får en fristad, så han eller hon kan fortsätta sin verksamhet. Även det har Eskilstuna skrivit avtal om och är med i det internationella programmet.
Frimurarbroder – du är broderligen välkommen till vår frimurarverksamhet i Eskilstuna och Mälardalens Stewardsloge!