Hertig Carl
1054
Hertig Carl
Besöksadress:

Postadress:
Termometergatan 2
723 50 VÄSTERÅS

021-14 16 85
hertig.carl@frimurarorden.se

Hertig Carl

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Sammankomst grad X 2/5 kl 19 i Eskilstuna

Sammankomst grad X i Frimurarhuset i Eskilstuna den 2/5 kl 19. Föredrag av DHU br Mats Ekström, fv OM i S:t Erik och fv FT i Svea, rubrik "Att inge ett heligt förbund".


Aktuellt från Svea