Attundaland
1144
Attundaland
Besöksadress:
Bragevägen 32 B
18264 DJURSHOLM
Postadress:
c/o Ek, Gransångarevägen 14 A
192 55 SOLLENTUNA

0701-770117
attundaland@frimurarorden.se

Attundaland

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Julsammankomst Attundaland

Brödraföreningen Attundaland

inbjuder till

Julsammankomst med föredrag i grad I 

Måndag 10:e december kl. 19:00 

i Djursholms församlingshem Bragevägen 32
(portarna öppnar kl. 18:15)

Mikael Ljungström, X Svea

TT Svea, O SöG, AM MStL

håller det intressanta föredraget

"Det fria talet i ritualen"
"om de icke ritualbundna orden i lärlingegraden"


Efter sammankomsten äter vi julbord med frågor och diskussion om föredraget.