Attundaland
1144
Attundaland
Besöksadress:
Bragevägen 32 B
18264 DJURSHOLM
Postadress:
c/o Ek, Gransångarevägen 14 A
192 55 SOLLENTUNA

0701-770117
attundaland@frimurarorden.se

Attundaland

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Sammankomst med föredrag

Brödraföreningen och deputationslogen Attundaland inbjuder till sammankomst (ekonomi) med föredrag

Torsdag 1 mars kl. 19:00 

i Djursholms församlingshem Bragevägen 32
(portarna och baren öppnar kl. 18:15)

Intressant föredrag hålls av den

Högt Upplyste Brodern

Ulf Åsén

ÖAÖB, X Svea OHT PBF 

”Löftena i den första graden”

 

Efter den formella sammankomsten, hoppas jag att Du vill dela vår sedvanligt mycket trevliga Brödramåltid!