Den Mellersta Pelaren
4023
Den Mellersta Pelaren
Norra Strandgatan 40
553 20 JÖNKÖPING

036-71 09 83
dmp@frimurarorden.se

Den Mellersta Pelaren

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Frimureriets mening

Komikern Groucho Marx lär ha sagt: ”Jag vill inte vara med i en förening som vill ha mig som medlem.” Så vitt bekant var Groucho inte frimurare, men hans självkritik, om det nu var fråga om en sådan, borde ha gett honom flera skäl att vilja bli just frimurare. Till de skäl, som brukar nämnas hör: möjligheter till personlig utveckling och gemenskap med likasinnade.

Här är min syn på vad som kan ligga bakom förhoppningar om sådana värden.

Är det realistiskt för en vuxen man, att tro att han kan utvecklas inom en Orden som vår?

Möjligen är det med människor som med viner, de goda blir bättre med åren, de mindre goda blir sämre. Det må så vara, men alla kan åtminstone försöka bli ”bättre”. Varför inte då på vårt sätt? Även mogna människor kan utvecklas inom områden som har med empati och omsorg att göra. Reflektion över andliga och etiska frågor kan verka i rätt riktning.  Men det räcker inte med reflektion.


Frimureriets ursprung

Börjar frimureriets historia med de medeltida bygghyttorna?

Den gängse bilden är att dagens frimurare har sina föregångare i de stenmästare som uppförde de gotiska katedralerna på 1100- till 1200-talet. Den bilden är inte helt sann – eller åtminstone inte fullständig.
Frimurare i vår mening fanns knappast före decennierna runt sekelskiftet 1600. De äldsta bevarade ritualfragmenten för s.k. spekulativa frimurare är från slutet av 1600-talet. I Fyran, nyhetsweb för 4:e fördelningen, publiceras, i veckovisa avsnitt fram till i början av mars, en artikel: ”Frimureriets ursprung och utveckling.” Där redovisas några av de idéer, som kan ha påverkat frimureriet från omkring 1600 till 1800. Några utvikningar längre tillbaka finns också, liksom några tankar om hur de redovisade idéerna kan påverka oss idag.
Adressen till Fyran är: fyran.info. Det går också bra att googla: Frimurare fyran. På hemsidan ligger avsnitten under ”Senaste nytt” eller under ”Tankar och reflektioner”.
Rune Carlsson


Centrum och periferi

I dagarna har Andreaslogen Magnus Ladulås äntligen fått sina lokaler i Jönköpings nya frimurarhus färdiga att tas i bruk. Därmed ser höstterminen 2014 ut att kunna genomföras med full verksamhet inom samfälligheten.

Någonstans i de senast färdigställda lokalerna finns en symbol, som kan beskrivas som en punkt i centrum av en cirkel. Symbolen är viktig även i brittiskt frimureri, och beskrivs där som ”A point within a cirkel”. Symbolen är urgammal och kan t.ex. stå för solen. I kabbalistisk mystik står den för ärkeängeln Mikael, som har anknytning till solen och solens dag, söndag. För scouter betyder symbolen: ”Jag har gått hem”. Utan att gå närmare in på någon vedertagen innebörd för frimurare, kan jag här ge en högst personlig tolkning, baserad på aktuella erfarenheter.


Jag ser symbolen som en bild av hur vi står i periferin och betraktar ett ideal eller föredöme i centrum. Eftersom vi tillhör en orden som vilar på kristen grund är det självklara föredömet vår frälsare Jesus Kristus. Detta andliga föredöme har vi gemensamt med den kristna kyrkan. I formell mening är församlingen och den enskilda människans tro, hopp och strävanden den kristna kyrkans centrum. Orden har inga ambitioner att ersätta kyrkan eller församlingen, och står därmed även i det avseendet på en periferi.
Till min sommarlektyr hörde Carlos Ruiz Zafon, Vindens skugga.


Aktuellt från DMP  |  Nyhetsarkiv