Föreningsbandet
5054
Föreningsbandet
Besöksadress:
Hyttåsvägen 17
Postadress:
Hyttåsvägen 17
691 50 KARLSKOGA

foreningsbandet@frimurarorden.se

Föreningsbandet

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Arbetet i Föreningsbandet

Program för 2018

 • - 10 januari, ämbetsmannamöte
 • - 28 februari, gr IV/V. Ekonomisammankomst, föredrag av Mats Lindqvist
     Besök av OSM och PM 
 • - 4 april, gr VI. Föredragshållare Gunnar Granholm och LO Ejstes
 • - 9 maj, gr VI. Föredrag
 • - Söndag 27 maj, Vårutflykt med damer
 • - 23 maj, gr IV/V. Föredragshållare prel. Sune Lindh, OM CFE
 • - 27 juni, Pub och grillafton
 • - 28 augusti, ämbetsmannamöte
 • - 12 september, gr IV/V. Val.
 • - 26 september, gr IV/V. HD och installation, samtidigt seminarium i gr I
 • - 7 november, gr VI. Föredrag
 • - December, julsammankomst med damer

Sedvanlig måltidsanmälan på telefonsvarare: 076-235 28 97

1/6