Det Gyllene Snittet
5043
Det Gyllene Snittet
Besöksadress:
Tingvallagatan 15
Postadress:
Tingvallagatan 15
652 25 KARLSTAD

054-14 40 91
gyllene.snittet@frimurarorden.se

Det Gyllene Snittet

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Medlemsbrev januari 2018

Under 2017 genomförde vi i Det Gyllene Snittet totalt 29 sammankomster med totalt 813 medlemmar närvarande. För 2018 är 35 sammankomster inplanerade varav 18 under våren.

Vårterminen inleds med ett ämbetsmannamöte den 9 januari då vi bl.a. planerar in ämbetsmännens tjänstgöring under våren.
Den 18 januari har vi sedan terminens första reception, i grad I.
Alla bröder i Det Gyllene Snittet hälsas hjärtligt välkomna till årets första loge!
Passa på ni bröder i grad I att besöka denna loge. Besök i egen grad ger ju möjlighet till befordran till grad II. I och med att vi bara genomför fyra loger i grad II under året finns sedan möjligheten att recipiera i grad II redan i februari eller i april 2018.

Måndagen den 29 januari genomförs terminens första loge i grad III. Jag vill särskilt påminna bröder i grad III att besöka sin egen grad för att vi skall kunna vidarebefordra er till IV-V graden, PIL.

Välkomna.
 
/Per Ullenius  DGS, FS.
 

Reviderad: 2018-01-08