Övre Norrlands Provinsialloge
8011
Övre Norrlands Provinsialloge
Besöksadress:
Skolgatan 49
UMEÅ
Postadress:
Skolgatan 49
903 27 UMEÅ

090-77 02 13
onpl@frimurarorden.se

Övre Norrlands Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


KUNGÖRELSE rörande SAL VÄSTERBOTTEN

Kungörelse rörande SAL Västerbotten enl. OAL 17 kap 9-12§§ Föranlett av att förordnandet för OM i SAL Västerbotten löper ut den 31 december 2018. Nominering till ny OM skall därför påbörjas.

Varje berättigad broder bereds tillfälle att innan den 20.e oktober 2018 på av Orden fastställt formulär till Provinsialmästaren inkomma med undertecknat och motiverat förslag på lämplig kandidat.
Berättigade att föreslå ordförande mästare är logens bröder, nuvarande och förutvarande ämbetsmän i logen samt bröder av högre grader som tidigare tillhört logen.

När nomineringstiden utgått kommer Provinsialmästaren att förvissa sig om att föreslagna bröder står till förfogande och låter därefter kungöra dessas namn samt kallar till samråd med enhetens ämbetsmän. 

Förteckning över vad som fordras av en ordförande mästare finns tillgänglig på kansliet.
Där framgår bl.a. de formella kraven enl. OAL avseende grad, ålder, kännedom om ekonomisk redovisning/revision samt förståelse av budget/redovisning.
Där kan Du också erhålla den fastställda förslagsblanketten !


Grad IX 2018-08-18 Tillägg

Tillägg till loge i grad IX den 18.e augusti 2018

Kompletterar tidigare information om vår loge i grad IX den
18.e augusti.

Måltidsförslaget som ligger är:
Laxtartar med kavringskrutonger och hovmästarreduction.
Majskycklingsupréme med dragonsås och persiljestekt potatis.

Glöm inte !   Sista anmälningsdag är onsdagen den 8.e augusti 2018
                     Anmälan sker via mail till:  onpl@frimurarorden.se

Varmt välkomna !
ES     AÖS


Inbjudan Provinsiallogen Grad IX 2018-08-18

Övre Norrlands Provinsialloge genomför rec. i grad IX lördagen den 18. augusti 2018 kl. 13.00

Varmt välkommen till Provinsiallogens reception i
grad IX lördagen den 18:e augusti 2018 kl. 13.00

Denna loge blir uppstarten för ÖNPL:s hösttermin.
Till denna rec. är 11 bröder kallade från Kiruna i norr till
Umeå i söder.

Måltiden är ännu ej helt bestämd varför dess innehåll och kostnaden för densamma kommer att meddelas senare.

Sista anmälningsdag är onsdagen den 8.e augusti 2018 och sker via
mail: onpl@frimurarorden.se ..
AÖS  ESu


Aktuellt från ÖNPL  |  Nyhetsarkiv

Anslagsutdelning 2017-02-22