Övre Norrlands Provinsialloge
8011
Övre Norrlands Provinsialloge
Besöksadress:
Skolgatan 49
UMEÅ
Postadress:
Skolgatan 49
903 27 UMEÅ

090-77 02 13
onpl@frimurarorden.se

Övre Norrlands Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Tillträde till Umeå-lokalerna ism loge

Nytt handhavande avseende tillträde till lokalerna i Umeå när loge har startats.

För kännedom:
I.s.m. receptioner i våra lokaler i Umeå, så kommer entrédörren på gatuplanet att låsas innan loge startar.
Detta innebär att om Du är sent ute, så kan dörren ha låsts.
För att då komma in är tillvägagångssättet som följer:
Ring tfnnr  090-77 02 13, (därvid får du höra ett antal valmöjligheter),  Välj "köket" (alt. 5).  Kökets personal svarar då
och kommer ner och låser upp för Dig.

(Not.: Detta innebär förstås att Du måste ha med Dig en mobiltelefon - vilken dock INTE får medtagas in i den logelokal där rec. skall ske (ny regel gäller även om detta) !


Anslag till medicinsk forskning

Anslagsutdelning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Vid en högtidlig sammankomst i Umeå onsdagen den 13 februari 2019 fick sex Umeåforskare mottaga anslag om totalt 1.400 tkr. Professorerna Anders Blomberg, Charlotte Häger, Marene Landström, Peter Munch Andersen, Stefan Söderberg och Karin Wadell erhöll forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.
Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.
Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Göteborg och Helsingfors. Slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 12,97 miljoner kronor.
Totalt delas årligen ut över 45 miljoner kronor från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska Frimurare Orden.  Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.
Kontaktpersoner:  Peter Möller, ordf och Sven-Åke Bergkvist, sekr.


UTBILDNINGSAKTIVITETER inom ÖNPL

UTBILDNINGSAKTIVITETER INOM ÖNPL Ett antal utbildningsaktiviteter inom ÖNPL är nu inplanerade enligt nedan. Anmäl i god tid Ditt intresse att deltaga. Mer information om resp. aktivitet kommer i närtid.

Återstående utbildningsaktiviteter 2018:
Utb. för studiehandledare i Skellefteå lördag 6 oktober 2018
Utb. för fördelningens Skattmästare i Umeå lördag 24 november 2018
Utb. i placeringsordningen i Luleå söndag 23 september 2018
Utb. i placeringsordningen i Umeå under november 2018 (datum meddelas senare).

KAPITELSEMINARIER 2018-2020:
Utbildning i anslutning till Kapitelgraderna kommer att ges som en serie seminarier/instruktioner i omedelbar anslutning till given grad.
Grad VII    Umeå    måndag 26 november 2018
Grad VIII   Umeå    under våren 2019  (datum meddelas senare)
Grad IX      Umeå    augusti 2019         (datum meddelas senare)
Grad X       Umeå    februari 2020        (datum meddelas senare)