Övre Norrlands Provinsialloge
8011
Övre Norrlands Provinsialloge
Besöksadress:
Skolgatan 49
UMEÅ
Postadress:
Skolgatan 49
903 27 UMEÅ

090-77 02 13
onpl@frimurarorden.se

Övre Norrlands Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


UTBILDNINGSAKTIVITETER inom ÖNPL

UTBILDNINGSAKTIVITETER INOM ÖNPL Ett antal utbildningsaktiviteter inom ÖNPL är nu inplanerade enligt nedan. Anmäl i god tid Ditt intresse att deltaga. Mer information om resp. aktivitet kommer i närtid.

Återstående utbildningsaktiviteter 2018:
Utb. för studiehandledare i Skellefteå lördag 6 oktober 2018
Utb. för fördelningens Skattmästare i Umeå lördag 24 november 2018
Utb. i placeringsordningen i Luleå söndag 23 september 2018
Utb. i placeringsordningen i Umeå under november 2018 (datum meddelas senare).

KAPITELSEMINARIER 2018-2020:
Utbildning i anslutning till Kapitelgraderna kommer att ges som en serie seminarier/instruktioner i omedelbar anslutning till given grad.
Grad VII    Umeå    måndag 26 november 2018
Grad VIII   Umeå    under våren 2019  (datum meddelas senare)
Grad IX      Umeå    augusti 2019         (datum meddelas senare)
Grad X       Umeå    februari 2020        (datum meddelas senare)


Kapitelloge grad VII i LULEÅ

Kapitelloge i grad VII i LULEÅ Lördagen den 22.a september 2018

Vår nästa loge i Kapitlet genomförs i LULEÅ 
Lördagen den 22 september 2018

ussen avgår från UMEÅ, Ordenshuset, kl. 08.00
Observera avgångstiden och -platsen !  Ev. eftersläntare kommer enbart att se bakdelen av bussen !

ANMÄLAN emotses senast onsdagen den 19.e september.

Broderligen
AÖS
 

 
 


Befordringsstadga för kapitelloger

Information om ny befordringsstadga för kapitelloger

FÖR KÄNNEDOM
I KORTHET:  Ny befordringsstadga för kapitelloger är fastställd av OSM 2018-02-07.
Som huvudregel för befordran gäller fastställda normaltider som räknas från den senaste befordran (grad VIII-IX) för att så erhålla den dag då antagning/utnämning kan ske i den grad till vilken befordran avser.
VIKTIGT är att observera att dessa nu avser antal dagar !
(med normalår 365 dagar).
Grundförutsättning är som tidigare att fastställda årsavgifter erlagts
samt att minst ett besök gjorts i egen grad efter befordran.