Åttonde fördelningen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Korrigering av datum i utsänd arbetsordning

Beklagligen har några datum för sammankomster 2018 i Norrskenet ändrats sedan den utsända arbetsordningen gick i tryck. Korrekta uppgifter finns alltid i arbetsordningen på föreningens webbplats.

På grund av ändringar i brödraföreningens tillgång till lokalerna (i Odd Fellow-huset) har sammankomsterna i februari, mars och november ändrats efter det att den från fördelningskansliet utsända arbetsordningen trycktes.

De sammankomster som berörs är följande (nedan är gällande datum):

Datum Veckodag Sammankomst
2018-11-05 måndag Kapitelföredrag i grad VII
2018-11-08 torsdag Sammankomst i grad III


Arbetsordningen på föreningens webbplats är alltid uppdaterad


Befordringsstadga för kapitelloger

Information om ny befordringsstadga för kapitelloger

FÖR KÄNNEDOM
I KORTHET:  Ny befordringsstadga för kapitelloger är fastställd av OSM 2018-02-07.
Som huvudregel för befordran gäller fastställda normaltider som räknas från den senaste befordran (grad VIII-IX) för att så erhålla den dag då antagning/utnämning kan ske i den grad till vilken befordran avser.
VIKTIGT är att observera att dessa nu avser antal dagar !
(med normalår 365 dagar).
Grundförutsättning är som tidigare att fastställda årsavgifter erlagts
samt att minst ett besök gjorts i egen grad efter befordran.


Grad VIII KLF 2018-09-08

Förhandsbesked inför grad VIII KLF i Umeå 2018-09-08

Vill förmedla följande besked rörande grad VIII KLF 2018-09-08

Till skillnad mot tidigare års KLF, så har bl.a. en skärpning skett i
OAL (se 15 kap. 10 §) avseende efterföljande "brödramåltid".
Detta medför att måltiden med damer UTGÅR !

Ytterligare information kring denna loge kommer inom kort !

Broderligen
Erhard S
AÖS


Installation av ny ordförande i Brödraföreningen Arthur Edmund!

Lördag 25 augusti klockan 13:00 installerar Br Anders Saadio sig som  ny ordförande i vår förening.


Bröder med grad IV-V eller högre är varmt välkomna att deltaga både i sammankomsten och i den efterföljande brödramåltiden (pris 300 kr).

Anmälan (begränsat antal) sker enklast genom mail till arthur.edmund@frimurarorden.se eller på telefon 0910-162 49 (telefonsvarare) senast 20 augusti.


Grad IX Lördag 2018-08-18

TILLÄGG 2 rörande loge i grad IX lördagen den 18.e augusti 2018

Hej bröder !
Korrigerar tidigare information om vår loge i grad IX den 18.e augusti.
I samråd med ansvarig matleverantör och köket, så gäller följande vad avser MÅLTIDSANMÄLAN:
Sista anmälningsdag är förlängd till ONSDAGEN DEN 15.e AUGUSTI.

Anmälan görs företrädesvis via mail till:
onpl@frimurarorden.se

Varmt välkomna - och ha en bra fortsättning på sommaren !

ES  AÖS

 

 

 


KUNGÖRELSE rörande SAL VÄSTERBOTTEN

Kungörelse rörande SAL Västerbotten enl. OAL 17 kap 9-12§§ Föranlett av att förordnandet för OM i SAL Västerbotten löper ut den 31 december 2018. Nominering till ny OM skall därför påbörjas.

Varje berättigad broder bereds tillfälle att innan den 20.e oktober 2018 på av Orden fastställt formulär till Provinsialmästaren inkomma med undertecknat och motiverat förslag på lämplig kandidat.
Berättigade att föreslå ordförande mästare är logens bröder, nuvarande och förutvarande ämbetsmän i logen samt bröder av högre grader som tidigare tillhört logen.

När nomineringstiden utgått kommer Provinsialmästaren att förvissa sig om att föreslagna bröder står till förfogande och låter därefter kungöra dessas namn samt kallar till samråd med enhetens ämbetsmän. 

Förteckning över vad som fordras av en ordförande mästare finns tillgänglig på kansliet.
Där framgår bl.a. de formella kraven enl. OAL avseende grad, ålder, kännedom om ekonomisk redovisning/revision samt förståelse av budget/redovisning.
Där kan Du också erhålla den fastställda förslagsblanketten !


Grad IX 2018-08-18 Tillägg

Tillägg till loge i grad IX den 18.e augusti 2018

Kompletterar tidigare information om vår loge i grad IX den
18.e augusti.

Måltidsförslaget som ligger är:
Laxtartar med kavringskrutonger och hovmästarreduction.
Majskycklingsupréme med dragonsås och persiljestekt potatis.

Glöm inte !   Sista anmälningsdag är onsdagen den 8.e augusti 2018
                     Anmälan sker via mail till:  onpl@frimurarorden.se

Varmt välkomna !
ES     AÖS


Inbjudan Provinsiallogen Grad IX 2018-08-18

Övre Norrlands Provinsialloge genomför rec. i grad IX lördagen den 18. augusti 2018 kl. 13.00

Varmt välkommen till Provinsiallogens reception i
grad IX lördagen den 18:e augusti 2018 kl. 13.00

Denna loge blir uppstarten för ÖNPL:s hösttermin.
Till denna rec. är 11 bröder kallade från Kiruna i norr till
Umeå i söder.

Måltiden är ännu ej helt bestämd varför dess innehåll och kostnaden för densamma kommer att meddelas senare.

Sista anmälningsdag är onsdagen den 8.e augusti 2018 och sker via
mail: onpl@frimurarorden.se ..
AÖS  ESu


Avliden broder - Harald Hardell

Den högt Upplyste brodern, innehavare av Prins Bertils Frimuraremedalj, Harald Hardell, har för alltid nedlagt sina jordiska verktyg.

Söndagen den 8 april vände broder Harald sina steg till den himmel varifrån han en gång kommit, för att åter förenas med sin skapare.

Broder Harald har betytt myckt för den 8 fördelningen och bröderna däri och saknaden efter honom kommer att vara stor. Broder Harald var en idog broder och hans minne kommer för lång tid att lysa över honom.

Vila i frid, broder Harald!
Requiescat in pace
 

 

 


Anslagsutdelning i Umeå

Onsdag 14 februari 2018

Frimurarna ger miljoner i anslag till forskare inom åldrings-vården
 
Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Umeå den 14 februari 2018 fick tre Umeåforskare motta totalt 500 000 kr i forskningsanslag ur Konung Gustav V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse. Provinsialmästare Anders Fahlström hälsade alla välkomna varefter Frimurarestiftelsens ordförande Peter Möller informerade om stiftelsen och överlämnade anslagen till professorerna Anders Blomberg, Lillemor Lundin-Olsson och Karin Wadell. Anslagsmottagarna presenterade därefter sina olika forskningsprojekt:
 
Professor Anders Blomberg                                      
Kan modifiering av Nrf2/Keap1-signaleringsvägen förebygga ett påskyndat åldrande vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom?
 
Professor Lillemor Lundin Olsson
Skräddarsydd, fallpreventiv träning med interaktivt stöd
 
Professor Karin Wadell                         
KOL-webben – ett nytt eHälsoverktyg för att implementera evidensbaserade egenvårdsstrategier med kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
 
Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården. Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Göteborg och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till c:a 11,65 miljoner kronor. Totalt delas årligen ut över 45 miljoner kronor från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska Frimurare Orden. Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.

1/1

ID söker testpersoner inom ÖNPL

Informationsdirektoriet arbetar just nu med att ta fram uppdaterade och i många avseenden helt nya informationsprodukter och söker 4 "Test par" som vill hjälpa till att utvärdera materialet.

Föreliggande version av foldern är en testversion som kommer att utnyttjas i ett metodiskt prov som sammanhålls av ID och genomförs i fyra av Ordens Provinsområden.

Testperioden sträcker sig från nu till mitten av februari och är medvetet kortför att få in ett snabbt underlag till eventuellt förändringsarbete.

Därav söker ID nu 4 test par, dvs en Fadder samt Nyss recipierad broder per par (8 personer), som skall tillställas det nya materialet och däreftersvara på en enklare enkät.

Arbetet leds i respektive fördelning av testledare och för ÖNPL är det Patrik Andersson som ansvarar. Vill du delta i denna undersökning meddelar du detta via mail:


Högtidsdag 2017 i Norrskenet den 6 maj 2017

Lördag den 6 maj 2017 klockan 13.00 firas brödraföreningens 98:e högtidsdag.

Bodens Frimurareförening Norrskenet har äran att inbjuda samtliga bröder att med sin närvaro hedra brödraföreningens högtidsdag, samt deltagande i den efterföljande högtidsmåltiden.

Kostnad för högtidsmåltid (trerätters inkl. vin/alkoholfritt alternativ) 250 kr.

Anmälan till högtidsmåltiden sker senast lördag den 29 april genom ordinarie ringlistor, via hemsidan (Arbetsordning Norrskenet med personlig inloggning) eller per e-post till norrskenet(a)frimurarorden.se .


Bokrea

På onsdag 24 februari startar vår bokrea!

Passa på och fynda ett (eller flera) exemplar av vår jubileumsbok om frimureriet och Brf Arthur Edmund i Skellefteå 1915-2015.

Reapris 100 kr (ord. 200 kr).

Köp genom att inbetala bokens pris till Bg 358-8191. Boken finns att hämta på vårt kansli i Skellefteå. Önskas leverans per post tillkommer 60 kr.

(Klicka på bilden för att se hela bokomslaget)

1/1

Ny hedersledamot i Arthur Edmund

fOSM Anders Fahlman utsedd till hedersledamot i Brödraföreningen Arthur Edmund!

Vid Föreningsrådets sammanträde den 10 september 2014 utsågs
f Ordens Stormästare till hedersledamot i vår förening. Fahlman är född 1937 i Skellefteå och tog studentexamen vid Skellefteå Läroverk. Han är nu professor emeritus i fysik vid Linköpings universitet. Den frimureriska banan startade 1963 i S:t Johanneslogen Stenbocken och han var OSM 2001-2012. Fahlman har under åren visat ett stort intresse för frimureriet i Skellefteå som han också vid flera tillfällen har besökt.
Det är med glädje som han har accepterat sin utnämning.

1/1