Åttonde fördelningen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Grad VII E Lördag 2019-02-16

Loge i grad VII - tillika Ekonomiloge i Umeå lördagen den 16.e februari kl 13.00

Lördagen den 16.e februari kl. 13.00 genomför Kapitlet en
loge i grad VII - tillika Ekonomiloge.

Sista anmälningsdag till måltiden är onsdagen den 13 februari via anslagstavlan, tfn eller e-post (på sedvanligt sätt).
Välkomna till en intensiv och givande logedag.

Påminnelse !  Anslagsutdelningen i Umeå onsdagen den 13.e februari kl. 12.00
Passa på att lyssna till de projekt som stipendiaterna erhåller anslagen för. 

gm AÖS

 


Jubileumsbok 100-år

Bodens Frimurareförening Norrskenet´s 100-års-Jubileum

Med anledning av Bodens Frimurareförening Norrskenet 100-års-Jubileum 2019 är en jubileumsbok under framställning.
Nu erbjuds förhandsteckning av boken till reducerat pris. Förhandstecknare upptas också i bokens "tabula gratulatoria".
Boken kommer att finnas till försäljning vid sammankomster fr.o.m. maj månad, men kan även sändas per post (tillkommer då 80 kr/st).
Förhandsteckning gm inbetalning av reservationspriset 250 kr/ex
(+ ev 80 kr) till plusgiro 6 12 74 - 7  senast fredag den 15.e februari 2019.  Uppge namn och kontaktuppgifter som meddelande i betalningen.


Förlängt erbjudande om förhandsteckning

Bodens Frimurareförening Norrskenet förlänger erbjudandet om förhandsteckning av 100-årsboken.

Redaktionskommittén erbjuder möjligheten att förhandsteckna exemplar av boken till reducerat pris (250 kr mot ordinarie pris 300 kr). De som förhandstecknar upptas också i bokens "tabula gratulatoria".

Böckerna kommer att finnas för utlämning och försäljning vid föreningens sammankomster fr.o.m. maj 2019.

Förhandsteckning sker genom inbetalning av reservationspriset (250 kr/exemplar) till plusgiro 6 12 74-7 senast fredag den 15 februari 2019. Uppge namn och kontaktuppgifter som meddelande i betalningen.

1/1

Anmälan till Symposium

Välkommen till Forskningsgruppens S:t Petri Nycklar symposium i Luleå 22–23 mars 2019

Forskningsgruppen S:t Petri Nycklar (SPN) inbjuder bröder av alla grader till symposium i Luleå fredag kväll den 22 mars och lördagen den 23 mars 2019.

Inbjudan gäller ALLA bröder, även dem som inte är medlemmar i SPN. 

Se information via denna länk

Anmälan till symposiet sker via denna länk (extern länk till Google dokument)


UTBILDNINGSAKTIVITETER inom ÖNPL

UTBILDNINGSAKTIVITETER INOM ÖNPL Ett antal utbildningsaktiviteter inom ÖNPL är nu inplanerade enligt nedan. Anmäl i god tid Ditt intresse att deltaga. Mer information om resp. aktivitet kommer i närtid.

Återstående utbildningsaktiviteter 2018:
Utb. för studiehandledare i Skellefteå lördag 6 oktober 2018
Utb. för fördelningens Skattmästare i Umeå lördag 24 november 2018
Utb. i placeringsordningen i Luleå söndag 23 september 2018
Utb. i placeringsordningen i Umeå under november 2018 (datum meddelas senare).

KAPITELSEMINARIER 2018-2020:
Utbildning i anslutning till Kapitelgraderna kommer att ges som en serie seminarier/instruktioner i omedelbar anslutning till given grad.
Grad VII    Umeå    måndag 26 november 2018
Grad VIII   Umeå    under våren 2019  (datum meddelas senare)
Grad IX      Umeå    augusti 2019         (datum meddelas senare)
Grad X       Umeå    februari 2020        (datum meddelas senare)


Avliden broder - Harald Hardell

Den högt Upplyste brodern, innehavare av Prins Bertils Frimuraremedalj, Harald Hardell, har för alltid nedlagt sina jordiska verktyg.

Söndagen den 8 april vände broder Harald sina steg till den himmel varifrån han en gång kommit, för att åter förenas med sin skapare.

Broder Harald har betytt myckt för den 8 fördelningen och bröderna däri och saknaden efter honom kommer att vara stor. Broder Harald var en idog broder och hans minne kommer för lång tid att lysa över honom.

Vila i frid, broder Harald!
Requiescat in pace