Skånska Provinsiallogen
2011
Skånska Provinsiallogen
Nya Boulevarden 8
291 31 KRISTIANSTAD

044-21 16 33
spl@frimurarorden.se

Skånska Provinsiallogen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


SPL HD 2019

Välkommen till Skånska Provinsiallogens Högtidsdag fredagen den 26 april 2019 kl 18.00 med samling kl 17.00

Bröder med grad VIII och högre är välkomna!

Anmälan kan endast ske genom inbetalning av måltidskostnaden, som är 300 kr, till SPL´s Bg 496-3401 senast den 1 mars 2019. Ange att det gäller SPL HD.

Platser kommer att tilldelas efter inbetalningsdatum.

Reviderad: 2019-02-04