Skånska Provinsiallogen
2011
Skånska Provinsiallogen
Nya Boulevarden 8
291 31 KRISTIANSTAD

044-21 16 33
spl@frimurarorden.se

Skånska Provinsiallogen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


PM installation 2019

Välkommen till installationen av R&K Per Werner som ny Provinsialmästare lördagen den 27 april 2019 kl 12.00 med samling kl 11.00.

Bröder med grad VII och högre är välkomna!

Anmälan kan endast ske genom inbetalning av måltidskostnaden, som är 475 kr, till SPL´s Bg 496-3401 senast den 1 mars 2019. Ange att det gäller PM installation.

Platser kommer att tilldelas efter inbetalningsdatum.

Reviderad: 2019-02-04