S:t Christopher
2013
S:t Christopher
Besöksadress:
Stora Torg
Postadress:
Nya Boulevarden 8
291 31 KRISTIANSTAD

044-12 07 22
christopher@frimurarorden.se

S:t Christopher

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historisk Loge

Ett skådespel med ritual från S:t Johanneslogen S:t Christophers första år. S:t Johanneslogen S:t Christopher kommer att visa en historisk loge i enlighet med första gradens ritual anno 1780. Framförandet kommer att ske av bröder som agerar i 1700-talsdr

Plats och tid: Lördagen den 20 maj kl 13.00 i Johannessalen i Frimurarhuset i Kristianstad. Samling från kl 12.30.

Klädsel: Som för instruktionsloge (svart kostym med gradprydnad men ej förkläde och handskar).

Biljettpriset är 250 kr/person och inkluderar dryck vid samlingen och vid brödramåltiden med 1700-talstema. Anmälan görs genom inbetalning till bankgiro 101-0875 med angivande av namn och grad. Inbetalningen skall vara oss tillhanda senast 15 maj 2017.

Benny Ståhlberg
Ordförande Mästare
SJL S:t Christopher
 

1/1