S:t Christopher
2013
S:t Christopher
Besöksadress:
Stora Torg
Postadress:
Nya Boulevarden 8
291 31 KRISTIANSTAD

044-12 07 22
christopher@frimurarorden.se

S:t Christopher

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Adventsgudstjänst 2017

S:t Andreaslogen Cubiska Stenen i Kristianstad har härmed glädjen inbjuda alla bröder och deras familjemedlemmar och vänner till Adventsgudstjänst den 10 december 2017 kl. 18.30 i Johannessalen Frimurarhuset i Kristianstad.

Officiant är kyrkoherde Louise Nyman och kören Trekvart medverkar.
Efter gudstjänsten serveras enligt tradition kaffe och frimurartårta. För att vi skall kunna beräkna antalet besökare till  ”Frimurarkaffet” är vi tacksamma om ni anmäler om ni önskar delta även vid detta.  Anmälan, som inte är ett krav för att delta, kan göras till cubiska@frimurarorden.se med angivande av namnet och hur många personer det gäller.
Kuvertavgift för vuxen (barn upp till 18 år avgiftsfritt), som betalas på plats, är för Frimurarkaffet 50 kr.
 


Högtidsdag 2018

S:t Johanneslogen S:t Christopher i Kristianstad har härmed äran att inbjuda Eder till logens högtidsdag Lördagen den 20 januari 2018 kl 12:00.

Program
kl 11:00      Samling i salongerna
kl 12:00      Logen inleds
kl 14:00      Brödramåltid
 
Kuvertpris: 400 kr                        
Klädsel: Civil högtidsdräkt alt mörk kostym
Anmälan: Senast onsdagen den 3 januari 2018 genom inbetalning till S:t Christophers bankgiro 101-0875. Vänligen ange namn, grad, loge samt ev. ämbete i samband med inbetalningen.