Kärnan
2093
Kärnan
Besöksadress:
Frimurarehuset
Postadress:
Stortorget 4
252 23 HELSINGBORG

042-21 23 73
karnan@frimurarorden.se

Kärnan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Aktuellt våren 2017

Gott nytt år önskar vi varandra och jag tror vi sänder denna önskan till hela vårt land och hela vår värld!

Gott nytt år med fred och försoning mellan folk och länder, med klokskap och medmänsklighet hos dem som bär ansvar i världen!
Och alla har vi ju del i ansvaret, med den förmåga vi har, också när vi kan känna den begränsad. Var och en kan göra något gott!


Än en gång vill jag lyfta fram den s.k. frälsarkransen, armbandet med pärlor av olika symboliskt innehåll. En pärla är stor och vit doppärlan – den vill påminna om pånyttfödelse, att förändra livet, att vända sig mot det som är sant och rätt och gott. Två pärlor är röda – kärlekspärlan och offerpärlan som talar om kärleken vi får ta emot och kärleken vi kan få ge. Martin Lönnebo har skapat ett modernt radband, lätt att tyda för en frimu- rare som vet vad symboler är och kan stå för. Vårt loge- arbete är ju en ständig övning i att tolka ritualernas innehållsrika texter och symbolik.


Hösten 2016

Hösten 2016 i SJL Kärnan

I S:t Johanneslogen Kärnan har vi nu börjat terminen och i månadsskiftet, den 31 augusti, hålls s.k. Åminnelsefest efter vår bortgångne f OM Bengt Lundgren.

Den 5 september gästas vi av danska bröder från S:t Johanneslogen Christian i Köpenhamn.

Måndagen därpå den 12/9 har vi en instruktionsloge i grad III med efterföljande måltid till vilken våra fruar eller nära inbjuds.

Också den 19/9 får vi fint besök av bröder Innehavare av OHT, Ordens Hederstecken, som gästar Helsingborg under vår f OM OHT broder Göran Erikssons värdskap.


Våren 2016

Kära bröder frimurare! ”Du skall få en dag i morgon som ren och öppen står”, diktar Alf Pröysen. Som ett nyårslöfte, en nyårsgåva, också för 2016! Ett nytt år betyder nya möjligheter att förverkliga goda föresatser och att arbeta med den Konungsliga Kons

Trots mycket gott vi fått uppleva och ta emot, vet vi att det gångna året också innehöll mycket mörker, både hemma och ute i världen; onda dåd mot oskyldiga, människor på flykt från våld och krig. Kanske egna bekymmer därtill.

Frälsarkransen som jag tidigare skrivit om, innehåller både den sandbruna ökenpärlan som symboliserar livets motgångar och nattens svarta pärla som talar om dess tyngsta och mörkaste stunder. Som om hoppet var borta. Men uppgivenhet är ingen väg framåt. Caritas, barmhärtighet mot bröder och medmänniskor, är alltid angeläget. Att göra gott, där vi kan! Kransen innehåller också bekymmerslöshetspärlan, den himmelsblå pärlan, som talar om livets rastplats. Ljuset i mörkret. Där i lugnet kan vi få vi ta emot kraft och livsmod och livslust. Den engelska drottningen citerade i sin julhälsning, mot samma bakgrund som vi kan se på, ur det uppslagna första kapitlet i Johannesevangeliet: ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det”! Det vet varje frimurare som känner sin byggnadsplan!


Aktuellt från Kärn  |  Nyhetsarkiv

Vad händer i höst 2015-10-15
Våren 2015 2015-01-27