Kärnan
2093
Kärnan
Besöksadress:
Frimurarehuset
Postadress:
Stortorget 4
252 23 HELSINGBORG

042-21 23 73
karnan@frimurarorden.se

Kärnan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Hösten närmar sig

Aktuellt Hösten 2018

Kära bröder.

Hösten ankom snabbt med stormar och regn. Även frosten på nätterna kryper söderut. Men vår broderliga värme kommer som vanligt finnas i Logerna. Jag kommer släppa en länk till Logenytt här när den är klar förhoppningsvis innan oktobers intåg.

MBH Michael Malmqvist


Aktuellt Våren 2018

Kära bröder. Information här är lite försenad men kommer när Logenytt släpps. Detta planeras till i början av februari. Med Broderliga hälsningar Michael Malmqvist Digital Sekreterare


Aktuellt Hösten2017

Kära frimurarbröder!

Visst är det ett privilegium att få vara frimurare! Det är på allvar och vi har roligt samtidigt! Stil, stringens, vackra lokaler, glädje och värme! Vi får vara med i ett sällskap som är känt för ”dygd, ära, trohet och vänskap”, som förvaltar rika traditioner och har ett innehåll som talar till oss i nuet. 
Ritualerna i våra loger är sprängfyllda av innehåll, där den som tar till sig det, successivt som man nog måste, kan få lärdomar för hela livet. Så har vi förmånen att få ta nya steg in i nya grader med nya budskap och tankar. Skönhetsupplevelserna kommer därtill, musiken i särskild grad, liksom den goda samvaron med bröderna, inte minst vid våra måltider.
 
Tidigare har jag skrivit om Frälsarkransen som Martin Lönnebo gett oss, den med pärlor för livet. En pärla finns kvar att nämna; uppståndelsepärlan, den vita pärlan! Den står för godhetens seger över ondskan, för hoppet som övervinner oro och rädsla. Ljuset som besegrar mörkret. Den vill frid och ljus, ljus och liv!
Det är frimurarbudskap!
 
Nu har vi en ny hösttermin framför oss: I Kärnan kan vi se fram mot många loger med början i Lärlingegraden den 21 augusti och i Mästaregraden den 28 augusti. Många engagerade lärlingebröder gör att vi håller två loger i Medbrodersgraden, både torsdag den 31 augusti och måndag den 9 oktober. Vi har glädjen att hälsa välkommen förutvarande Stormästarens Prokurator RoK broder Göran Laurelii som kommer på besök i Kärnan redan den 4 september och håller instruktion.
Sedvanlig Valloge blir det måndagen före Högtidsdagen som äger rum den 2 oktober. Introduktions- och informationsmöte inbjuds det till onsdag den 11 oktober då intresserade är välkomna. Anmälan till måltid! Våra danska bröder från Kosmos i Helsingör kommer på besök den 30 oktober och i november den 13/11 hoppas vi kunna välkomna tidigare ämbetsmän i Kärnan. En särskild instruktionsloge i grad I blir det torsdag den 23 november, då vi efter logen har gemensam måltid med bröderna från vår S:t Andreasloge Carl X Gustaf.
 
Den viktiga Caritasverksamheten pågår vid sidan om logearbetet, omsorgen om bröder och medmänniskor, till stöd, hjälp och uppmuntran. Vi fortsätter att samla pengar till de vita frimurarlammen som vi ger till nyopererade och svårt sjuka barn på barnkliniken liksom till polisen och ambulansen för deras behov att kunna trösta i akuta situationer.
Under hösten hoppas vi kunna inbjuda våra damer till en trevlig samling liksom tidigare. Vi kan tacka bröderna och fruarna Bolin, Lindström och Wikfalk för mycket gott arbete med damträffarna i flera år och hoppas de nya ansvariga, broder Jan Roos med fru och övriga medhjälpare, skall fortsätta i samma goda stil!
 
I Fastighetsbolaget har dess tidigare ordförande broder Christer Wahlberg blivit avtackad för många års mycket gott arbete. Vi instämmer varmt i detta tack! Han har nu fått en värdig efterträdare som ordförande i broder Jan Tornerhjelm, som önskas allt gott för sitt nya uppdrag!
 
Den traditionsrika avslutande gemensamma Jullogen i grad I äger i år rum en torsdag, den 7 december. Mer information kommer efterhand i månadsbrev. Bröderna uppmanas meddela aktuella e-postadresser till kansliet!
 
Varmt välkomna, alla bröder, till en ny termin i vårt vackra frimurarhus och i vår brödragemenskap!
 
Thomas
 
Thomas Henningson
Ordförande mästare
S:t Johanneslogen Kärnan


Aktuellt från Kärn  |  Nyhetsarkiv

Hösten 2016 2016-08-22
Våren 2016 2016-01-26
Vad händer i höst 2015-10-15
Våren 2015 2015-01-27