K C Barnekow
2094
K C Barnekow
Stortorget 4
252 23 HELSINGBORG

042-212372
kcb@frimurarorden.se

K C Barnekow

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


VISITATION och SAMMANKOMST i GRAD VII i HELSINGBORG

Visitation av SFMO:s Uppsyningsmästare

Datum: 27 februari 2019
Tid: Kl. 18:30
Plats: Frimurarhuset i Helsingborg, Stortorget 4


Vid kvällen sammankomst kommer föreningen att gästas av SFMO:s Uppsyningsmästare. Vi kommer då också att lyssna till vår förste talman Bertil Howegård (se foto). Han inleder med kort tal och delar samtidigt ut aktuella frågor, som han hoppas kan ligga till underlag till fortsatt diskussion om ritualtexten. Han uppmanar oss att noga lyssna till ritualen där finns måhända ett och annat svar! Kanske finns svar i någon eller några av arbetsgraderna eller kan texten visa på vad som komma skall? Det kan tilläggas att ämnet är valt med hänsyn till visitatorns närvaro.
 
Vi räknar med talrikt besök inte bara till sammankomsten utan också till måltiden.
Föranmälan till måltid via länken:
https://simplesignup.se/event/147042

1/1

Sammankomst i Grad VII Halmstad

Datum: Onsdagen  den 20 februari 2019
Tid: kl 18:30
Plats: Frimurarhuset Köpmangatan 8 Halmstad

RITUAL OCH SYMBOLIK I VII GRADEN

Vi är genom VII graden i kapitlet, men graden är ändå en introduktion till kapitlet.Graden är viktig som sådan, men också att förstå vad vi gått igenom i arbetsgraderna.Vad betyder vissa sentenser i ritualen? Flera tolkningar? Den symbolik som vi tidigare gått igenom är ju lösryckta delar.
Vi har måhända inte diskuterat eller gått igenom symboliken i ett sammanfattande sammanhang?Såväl medlemmar i föreningen som medlemmar i frimurarsamhällena i Halmstad och Helsingborg ärvälkomna till frimurarhuset i Halmstad för ett spännande inledande tal av vår förste talmanBertil Howegård (se foto) och  följt av diskussioner under hans erfarna ledning.

1/1

Inbjudan till sammankomst grad VII

Datum: Onsdagen den 14 november  2018
Tid: Kl. 18:30
Plats: Frimurarhuset i Helsingborg, Stortorget 4

Broder Jörgen Bohlin IX (se bild) som är ASkM i föreningen tillika Castelan i SPL kommer att tala om sina tre viktigaste symboler i graden.
VII graden är kapitlets första grad och måhända plattform för den fortsatta vandringen i kapitlet och för förståelse av den pedagogiska utvecklingen i kapitlet. Vi möts av frågor – möjliga eller omöjliga. Vi möts av tecken som verkligen betyder något, men vad? Vi möts inte minst av gradens tal.
Jörgens inledande tal ger inte svar, utan möjliga tolkningar och vi fortsätter i efterföljande diskussion med funderingar som brukligt är i KCB.
Föranmälan till brödramåltid senast måndagen den 12 november via länken:
http://simplesignup.se/event/141530-anmaelan-broedramaaltid-helsingborg

1/1