Gustaf Adolf
2052
Gustaf Adolf
Besöksadress:
Larmtorget 2
Postadress:
Larmtorget 2
392 32 KALMAR

0480-104 17
gustaf.adolf@frimurarorden.se

Gustaf Adolf

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Åminnelsefest i Kalmar

Åminnelsefest över Thomas Holmér

Måndag den 27 augusti kl 18:30, kommer S.t Andreaslogen Gustaf Adolf i Kalmar att hålla en åminnelsefest över Thomas Holmér med minnestal av Leif Norrgård, Ordens högste prelat.

Det är en mycket finstämd ritual och sammankomsten hålls i Johannessalen i grad I, vilket gör att Johannesbröder ges en unikt tillfälle att vara med på en Andreasloge.

Sammankomsten kommer att avslutas med en enkel måltid. Föranmälan till måltid senast den 22 augusti till fcm.ga@frimurarorden.se eller via tel. 0480-10417.


Minnesord Thomas Holmér

OM i S:t Andreaslogen Gustaf Adolf, Kalmar

När årets studenter sprang ut från Oscarsgymnasiet i Oskarshamn nåddes jag av budet om Thomas Holmérs hastiga och oväntade bortgång. Att jag fick beskedet just då var speciellt.I mer än två årtionden hade kör- och ungdomsledaren Thomas uppvaktat de studenter som tillhört någon av hans många verksamheter i Döderhults församling.Hösten 1988 kom han till oss som en studietrött teologistudent från Lund. Han lovade mig att under ett år i församlingens tjänst vara ungdomsledare med titeln församlingsassistent, för att få till stånd en omstart i sitt liv.Hans studier hade inte blivit vad han tänkt sig. Examinerad kyrkomusiker som han var sedan tonåren, hade hans tjänster genast tagits i anspråk i studentkyrkan i Lund och med vederbörlig behörighet hade han kört taxi på kvällarna.Det säger sig självt att han inte hann med allt han önskade göra. Mångsyssleriet hade ett pris!

1/1

Sammankomster 2018.

S:t Andreaslogen Gustaf Adolfs sammankomster hösten 2018.

2018-09-03 Receptions- och valloge

Receptionsloge i grad IV-V, måndag den 3 sept. Kl 18:30
Höstterminens första logsammankomst med reception och val av ny DM.
OBS! Två insamlingar.
Varmt och broderligen VÄLKOMMEN!
------------------------------------------------------------------

2018-09-10 Receptionsloge

Receptionsloge i grad VI, måndag den 10 sept. kl 18:30               Terminens första logsammankomst med reception.

 Varmt och broderligen VÄLKOMMEN!

----------------------------------------------------------------

1/1