Carl X Gustaf
2092
Carl X Gustaf
Stortorget 4
252 23 HELSINGBORG

042-21 23 73
carl.x.gustaf@frimurarorden.se

Carl X Gustaf

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


GOLFANDE BRÖDER - UPPROP 2018

Gällande HBG:s Frimurarsamhälle med OMNEJD

 Golfande Bröder – Upprop 2018!
 
Trots vädermässigt utmanande spelförhållanden 2017 har flera deltagande bröder redan frågat om det blir en golfturnering även 2018. Inte minst vår gemytliga samvaro under speldagarna lyfts fram som en viktig faktor. Vi uppskattar intresset och ambitionen är att vi även i år ska kunna erbjuda intressanta deltävlingar i NV Skåne under perioden maj – juni med en traditionell avslutande middag. Vi har också glädjen meddela att tävlingsledningen i år förstärks med broder Jens Basse, välkänd i vår krets.
 
Efter samråd inom tävlingsledningen, och med stöd av resultatet 2017, har vi kommit fram till att i år minska antalet speltillfällen till tre deltävlingar. Trots att antalet anmälningar initialt har legat relativt konstant kring 20 deltagare har det senare visat sig svårt för bröderna att delta vid samtliga tävlingar och vid några tillfällen har antalet deltagare varit väsentligt lägre. Det antal deltagare som legat till grund för tävlingsledningens inledande förhandling med klubbarna om attraktiva villkor och starttider har sedan inte alltid infriats.
 
Vi fortsätter med tisdagar som speldagar men tar första start redan klockan 11.00 för att kunna avsluta spelet något tidigare än de senaste åren. När nu lunchen utgår är det vår förhoppning att de bröder som har möjlighet stannar kvar för en enkel bit mat efter ronden för att summera dagen och vidmakthålla det goda kamratskapet. Sista speldagen 19 juni avslutas traditionellt med en gemensam middag cirka klockan 17.00.
 
Förhandlingarna med klubbarna nedan är i princip avslutade och vi kan nu meddela följande aktuella klubbar, dagar och kostnader. Eventuella mindre justeringar meddelas de bröder som anmäler sitt deltagande till tävlingen.
 
Landskrona GK den 22 maj (greenfee för alla 340 kronor)
 
Allerum GK den 5 juni (greenfee för alla 330 kronor, inkluderar kaffe och bulle efter 9 hål)

Woodlands GK den 19 juni (greenfee för alla 300, inklusive kaffe och fralla före tävlingen kl 10-11 samt varm korv med bröd efter 9 hål. Avslutningsmiddag cirka klockan 17.00 till en kostnad av 120 kronor inklusive lättöl/vatten samt kaffe och kaka).
Anmäl Dig via denna mail-adress (NV_Skanes_Frimurargolf@telia.com) senast söndagen den 13 maj. Uppge i din anmälan NAMN, GOLFID samt om du deltar i måltiden i samband med den avslutande prisutdelningen (bindande anmälan, vi måste ange antalet deltagare till restauranten). Startavgiften är i år reducerad till 100 kronor och finansierar rondpriserna. Insättning görs till: SEB 5694-0251782 (kontoinnehavare är Lars-Erik Lindström). Var snäll och ange ditt namn på textraden för säker identifiering av inbetalningen. Vi har haft problem med identifikationen i några fall varje år.
 
Du kan delta i enstaka ronder men för att komma ifråga för det BRUNLIDSKA Vandringspriset krävs samtliga 3 ronder.
 
Med Broderliga hälsningar från tävlingsledningen
 
Christer Söderberg          Lars-Erik Lindström         Jens Basse
X SPL                              X SPL                               X SPL
 

1/1