Information rörande Coronaviruset (Covid-19)

Ordens stormästare har beslutat att ställa in all loge och sammankomsverksamhet för att minimera risken att exponeras för coronaviruset. Stoppet gäller preliminärt till 1 augusti

Konkret betyder det att inga arrangemang får genomföras i Ordens regi där en loge, brödraförening eller frimuraklubb är arrangör eller medarrangör av en aktivitet som äger rum i logelokaler eller i externa lokaler.

Det administrativa arbetet i Ordens kansli, direktorierna, fördelningskanslier och de lokala enheterna fortsätter som vanligt.

De som kan lösa sina arbetsuppgifter hemifrån ombedes att göra detta så långt som möjligt. Möten och samlingar i övrigt skall undvikas.

Vid behov utnyttja telefonkonferens alternativt möten över internet.
- Ordens medlemmar hänvisas med frågor och information till den lokala enhet som medlemmen tillhör.
- Ordens loger, brödraföreningar och klubbar hänvisas med frågor och information till fördelningskanslierna.
- Fördelningskanslierna och direktorier hänvisas till Ordens kansli.Gällande inplanerade Högtidssammankomster mm under angiven tidsperiod  kommer kompletterande riktlinjer att utsändas.

Om situationen så kräver kommer rekommendationer av publiceras på Ordens hemsida, som bör bevakas regelbundet.

Orden uppmanar dessutom sina medlemmar att hålla sig uppdaterad kring senaste informationen om COVID-19 via WHO:s webbplats samt nationella myndigheters information förtecknade nedan

Informationskällor

Sverige

Folkhälsomyndighetens hemsida 
www.folkhalsomyndigheten.se

Utrikesdepartementets hemsida 
www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

Vårdguidentelefon 1177

Utöver information som kan hämtas på tidigare angivna hemsidor kan man ringa det nationella informationsnumret 11313, besöka www.krisinformation.se eller vända sig till smittskyddsenheten i den region man bor.

Finland

Institutet för hälsa och välfärd
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Utrikesministeriet hemsida
www.um.fi 

Stor Capitlet i Finland 
www.frimurarorden.fi

I Finland finns ett nytt rådgivningsnummer: 0295 535 535.