Foto: Mats Gärdfors

Hur blir man medlem?

För att bli medlem i Svenska Frimurare Orden krävs att två frimurare ställer sig som faddrar för den blivande brodern. Känner man själv inte någon som är frimurare går det bra att kontakta logen för hjälp.

Orden vilar på kristen grund. Det krävs för inträde i Svenska Frimurare Orden en kristen tro. Därmed avses inte att Orden skulle avtvinga en blivande medlem en lärouppfattning i den ena eller andra frågan. Orden har rum för den som söker och tvivlar likväl som för den trosvisse, för den som har hunnit kortare, likväl för den som hunnit längre på trons väg.
 
En sökande måste vidare vara minst 21 år och ha ett gott anseende bland sina medmänniskor.
 
Du som vill få ytterligare information eller skicka in en intresseanmälan är välkommen att kontakta ett fördelningskansli i närheten av din bostadsort.

Svenska Frimurare Orden är indelad i åtta fördelningar, enligt nedan:

Första fördelningen
(Stockholm, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland)
E-post: svea@frimurarorden.se

Andra fördelningen
(Skåne, Blekinge, Kronoberg, Södra Halland, Södra Kalmar med Öland)
E-post: spl@frimurarorden.se

Tredje fördelningen
(Västra Götaland, Norra Halland)
E-post: gpl@frimurarorden.se

Fjärde fördelningen
(Jönköping, Kalmar, Östergötland)
E-post: öpl@frimurarorden.se

Femte fördelningen
(Dalarna, Värmland, Örebro)
E-post: vpl@frimurarorden.se

Sjätte fördelningen
(Finland)
E-post: os.scf@frimurarorden.fi

Sjunde fördelningen
(Västernorrland, Jämtland)
E-post: mnpl@frimurarorden.se

Åttonde fördelningen
(Västerbotten, Norrbotten)
E-post: onpl@frimurarorden.se

Hur ska ansökan vara utformad?


I din ansökan till Svenska Frimurare Orden vill vi att du anger följande uppgifter:

Du får också gärna berätta något om vem du är och/eller om du funderar över något. 

Vi kommer att vidarebefordra din intresseanmälan till den S:t Johannes loge som ligger närmast din hemort.
 
Frimurarordens medlemmar arbetar helt ideellt och har oftast vanliga arbeten. Därför kan svar på intresseanmälningar ta lite tid. Ifall ni inte hört något inom tre till fyra veckor, vänligen skicka en påminnelse.
 
Under perioden juni-augusti har vi sommaruppehåll varför ingen handläggning av intresseanmälningar sker under den tiden.

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.