Inloggningshjälp

Vänligen läs noga hela texten!

Det finns många orsaker till inloggningsproblem, där de allra flesta inte är tekniska! 

Vanligast är att man använder fel eller felstavat SFMOID (medlemsnummer). SFMOID finns på medlemskortet, och på adressetiketten till tidningen Frimuraren.

SFMOID måste skrivas med (4 siffror) bindestreck (5 siffror), t ex 1234-56789, EXAKT 10 tecken. (Obs att Frimurarens adressetikett kan sakna det viktiga bindestrecket mellan 4:e och 5:e siffran!)

Vanligt är också att man glömt eller felstavar sitt lösenord. Instruktion för hur man skapar eller ändrar lösenord kan hämtas här » . Det är endast Du själv som kan skapa ett nytt lösenord! Varken hemmalogen eller Supporten ser eller kan skapa lösenord!

Sedan kan Du ha fel epostadress registrerad. Här kan/får endast Din hemmaloge hjälpa Dig att ändra! Om Du kan logga in, så kan Du själv ändra under "Mina uppgifter".
 

Har Du fortfarande problem att logga in,

ber vi Dig att besvara frågorna i detta externa formulär »
(vänligen ha tålamod, kan ta 10-15 sek att starta)

Det är viktigt med svar på alla frågorna om Supporten ska kunna hjälpa Dig i rimlig tid, och utan en massa onödig mailväxling! 

(Länken går till en extern hjälpsida för att underlätta för Supporten att lösa inloggningsproblem. Adressen ägs av Frimurarorden, men har lånats ut till Supportfunktionen för just detta ändamål p g a alltför många ofullständiga felanmälningar).