Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden:

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från 17 mars 2018 vara

Riddare och kommendör med Röda korset:

• Komminister Harald Gustafsson, X SPL, AT SPL
• Juvelerare Torsten Bergström, X Svea, ADPM Svea
• Akademisekreterare Sune Lindh, X Svea, OM CFE
• Verkställande direktör Per Andersson, X VPL, ACM VPL, ADM Pil
• Medicine doktor Måns Jungner, X Svea, ECM SLL
• Byggmästare Bengt Davidson, X VPL, FKa VPL, L DD

samt utnämnt följande broder att från den 17 mars 2018 vara 

Innehavare av Ordens Hederstecken:

• Skolchef Carl-Gunnar Sandahl, X SPL, FÖS SPL.

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl XIII:s Orden

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2018 utnämnt:

• Bankdirektör Christer Persson, R&K, PM SPL till ny Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

1/1
Reviderad: 2018-11-21