Matrikel 2017 finns till försäljning vid Ordens kansli

Matrikel 2017, som omfattar ämbetsmanna- och medlemsdel, finns till försäljning vid Ordens kansli.
Pris vid avhämtning 190 kronor. Pris vid hemsändning (inkl. porto) 240 kronor. Beställning för hemsändning sker genom att insättning av 240 kronorpå Ordens plusgirokonto 34 40 – 5. Glöm inte att ange namn och adress. Var vänlig att texta tydligt.

1/1
Reviderad: 2017-12-19