Frimureriet i världen

I hela världen finns det mellan fem och sex miljoner frimurare. Storlogerna i de olika länderna är nationellt självständiga. Någon internationell frimurerisk ”paraplyorganisation” finns inte.

Däremot uppehåller Svenska Frimurare Orden vänskapliga förbindelser med andra storloger med likartade mål. Dessa frimurarorganisationer arbetar i många fall efter mönster som avviker från det svenska systemet, men de grundläggande principerna är desamma. Det svenska systemet med sin uttalat kristna grundsyn praktiseras i samtliga nordiska länder. I andra Storloger i världen förutsätts att medlemmarna tror på ett högsta väsen (eng. Supreme Being)

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.