Stiftelsen Den Nordiska Första SJLs Jubelfond

Den 22 maj 2022 var det återigen dags för Den Nordiska Första St. Johannislogens Jubelfonds stipendieutdelning i Stamhuset. Några av landets främsta talanger inom konst, musik och slöjd emottog stipendium och bjöd även i år på en utställning i Bankettsalen och en fantastisk konsert i Riddarsalen.

Stiftelsen Den Nordiska Första S:t Johannislogens Jubelfond grundades 1867 med det uttryckliga syftet att stödja unga lovande människor i deras utbildning inom ”vetenskap, konst eller slöjd”, som det uttrycks i fondens reglemente. Genom åren har Jubelfonden och några sedermera anknutet förvaltade fonder haft olika perioder av såväl fasta som rörliga mål i fråga om stipendiaternas utbildningsinriktning, men huvudmålet har varit fast.