OSM tal kring insamlingarna till Ukraina

Svenska Frimurare Ordens Stormästare Christer Persson i ett tal kring insamlingarna till Ukrainas folk börjar såhär:

”Knappt hade pandemin bedarrat och vi kunde skönja ett visst hopp om att kunna leva som vanligt igen när nästa katastrof drabbade Europa; Ryssland anföll Ukraina och det utvecklades till ett fullskaligt krig. Som i alla krig är det civilbefolkningen som drabbas värst, främst kvinnor och barn.

Inom vår Orden förstod vi snabbt att här måste vi hjälpa till.”

Du kan ta del av talet i videon nedan.