Orden stödjer Ukrainas folk

Kriget i Ukraina orsakar ett mycket stort mänskligt lidande. Konflikten slår
oerhört hårt mot befolkningen och hjälpbehoven växer snabbt. För oss
frimurare är det naturligt att vilja hjälpa våra medmänniskor.
Vi har traditionellt en plikt att stödja den nödställde

Inledningsvis har Ordens två närstående stiftelser redan bidragit
med 600 000 kronor till humanitärt hjälparbete i Ukraina.

Nu fortsätter Ordens 180 olika enheter att skänka av redan insamlade medel
till behövande och beslut har tagits om att fortsätta samla in medel vid
kommande sammankomster och möten.

I första hand stöttas Ukraina genom Läkare Utan Gränser samt Act, Svenska
Kyrkans hjälparbete.

Ett normalt år bidrar Orden med uppåt 45 miljoner kronor till olika
hjälporganisationer, kultur och inte minst medicinsk forskning.