Göteborgs Frimurares musik- Och sångstipendier år 2023

Göteborgs Frimurares

Gothenburg Freemasons

Musik-och sångstipendier 2023 (Ladda ner PDF)

Music and song scholarships 2023 (Download PDF)

Sista dag för ansökan är 31 mars 2023.

The last date of application is the 31th of March, 2023.