Göteborgs Frimurares MUSIK- OCH SÅNGSTIPENDIER År 2022

Göteborgs Frimurares

Gothenburg Freemasons

Musik-och sångstipendier 2022 (Ladda ner PDF)

Music and song scholarships 2022 (Download PDF)

Ansökan kan göras för upp till 10 stipendier till ett totalt värde av ca 200.000 kr.

Applications can be made for up to ten scholarships to a total value of approx. 200.000 SEK.

Sista dag för ansökan är 15 mars 2022.

The last date of application is the 15th of March, 2022.