De skärpta pandemiregler som gäller i Sverige från 8 december och tills vidare,
innebär även skärpta regler för sammankomster inom Svenska Frimurare Orden.
Inte minst krävs nu att samtliga deltagare i en sammankomst är vaccinerade.
Skärpt närvaroregistrering är också påbjuden så att det i efterhand ska vara
enkelt och gå snabbt att vid behov genomföra smittspårning.
Sedan tidigare gäller regler om bland annat trängsel, tillgång till handsprit och
försiktighet. Nu tillkommer alltså kravet på vaccinering.

Den som deltar i en sammankomst ska kunna känna sig trygg.