Stipendieutdelning i Helsingfors 2021

 

Från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse
Två finländska forskare, professorerna Jukka Meurman och Matti Viitanen samt docent Filip Scheperjans har i år fått mottaga anslag för medicinsk forskning om totalt € 65 000 ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Ur Åke, Saga och Christer Lönnqvists fond tillhörande Föreningen Granatenhjelm rf
Två finländska professorer, professorerna emerita Erna Snellman och Tiina Paunio samt medicine licentiat Erna Mannerström har för psykiatrisk forskning fått mottaga anslag om totalt € 40 000 ur
Åke, Saga och Christer Lönnqvists fond

Från Stiftelsen Den Nordiska Första S:t Johannislogens Jubelfond
Tre finländska musik- och sångstuderande, Johan Krogius från Esbo, Emilia Eriksson från Åland och Sarina Kettunen från Sibbo har för sina musik- och sångstudier fått mottaga anslag om totalt € 9000 ur Stiftelsen Den Nordiska Första S:t Johannis-logens Jubelfond