Stipendieutdelning i Göteborg – Musikstipendie 3

Flera stipendier har delats ut i Göteborg på temat välgörande.
Det sjunde och sista är Stipendiat 2021 – Musik 3
I detta sista avsnitt möter vi Cellisten Elisabeth Nilsson. Elisabet har precis avslutat sin kandidatexamen på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och skall nu påbörja sin mastersutbildning. Hon har sökt bidrag för att ta lektioner för Pianisten Magnus Ricklund. Vi hör henne här tala kring cellon och vad stipendiet innebär för henne. Och slutligen så framför hon Erland von Kochs Monolog nr 17.