Stipendieutdelning i Göteborg – Forskningsstipendie 3

Flera stipendier har delats ut i Göteborg på temat välgörande.
Det sjätte är Stipendiat 2021 – Forskning 3
I detta tredje och sista avsnitt gällande forskningsstipendiaterna, så möter vi Marcus Svedberg. Cystisk fibros (CF) är en allvarlig, genetisk sjukdom som resulterar i för tidig död. Barn och ungdomar med CF tillbringar var 6:e v på sjukhus för att försöka bromsa progressen av sjukdomen. CF angriper luftvägarna med hosta och slembildning, men kan också angripa andra organ. Pga. Pågående pandemi kan patienterna inte vistats på sjukhus som ”vanligt”. Marcus projekt avser att utvärdera digitala vårdbesök hos patienter med CF. Projektet innehåller en del innovativ teknologi bl. a. mobila hemspirometrar och digitala vågar. Under förutsättning att den kliniska situationen visar sig stabil kan kanske en del fysiska besök ersättas av digitala sådana.