Stipendieutdelning i Göteborg – Forskningsstipendie 2

Flera stipendier har delats ut i Göteborg på temat välgörande.
Det fjärde är Stipendiat 2021 – Forskning 2
Här möter vi Birgitta Gatenholm som talar kring detta bidrag kommer användas till bl.a. uppföljningen kring barn som föds med klumpfot. Birgittas projekt syftar till att validera ett frågeformulär som utvecklats i UK och som avser bedömning av fotfunktionen hos barn. Detta görs inom ramen av tre kliniska delstudier 1. Barn 8-16 år som söker för fotproblem 2. Barn 8-16 år utan fotproblem, dvs normalmaterialet 3. Bedöma fotfunktionen vid 10 år hos barn med medfödd klumpfot.