Stipendieutdelning i Göteborg – Musik stipendie 1

Flera stipendier har delats ut i Göteborg på temat välgörande.
Det tredje är Stipendiat 2021 – Musik 1
Bidragen ges även till teater- dans- och musikstipendier till ungdomar för konstnärlig förkovran. Forskningsbidragen och stipendierna delas ut vid en årlig sammankomst i Ordenshuset i Göteborg. Dessutom framträder konststipendiaterna årligen vid en uppskattad musikalisk och litterär salong. Vi möter här mezzosopranen Sally Svensson som dels ger oss en inblick i vad stipendiet betyder för henne. Därefter framför hon George Frideric Händels Cara Speme ur Julius Caesar.