Stipendieutdelning i Göteborg – Chalmers 2021

 

I dagens avsnitt så möter vi dels Kårordföranden, Catrin Lindberg, på Chalmers Tekniska Högskola samt även GPLs Museiföreståndare Pether Ribbefors. De ger oss deras syn på CANCELLI RÅDET, DIRECT. VID OSTIND. COMP, GROSSHANDL. I GÖTHEBORG, COMMEND. AF WASAORDEN SAMT ÄVEN FRIMURARBRODERN WILLIAM CHALMERS
Som vid sin död testamenterade sin förmögenhet bl.a. till … inrättande bestämd Industrie Skole för fattige barn, som lärt läsa och skrifwa, att wara och blifva de Enda arfvingar … … för den blifvande Industrieskolan Utnämner och förordnar jag härmedelst Frimurare Barnhus Direction att blifwa Inrättare, styresmän och wårdare, under samma ansvar som härvarande frimuraresamhälle ålagt at hädanefter ålägger densamma för Barnhusets förvaltning; och blifver Frimurare Barnhusets Direction tilfölje häraf updragit att gemensamt med Sahlgrenska sjukhus hus Direction Emottaga bevaka vårda och förvalta all min qwarlåtenskap, såsom Desse Inrättningars Styresmän. …