Bild på Stormästaren

STORMÄSTAREN Meddelar att verksamheten åter upptas

Sverige går idag onsdagen den 29 september 2021 in i det fjärde av fem steg i svenska regeringens plan för att häva Corona restriktionerna.

Mot bakgrund av ovanstående har Svenska Frimurare Ordens Stormästare beslutat att de nu gällande restriktionerna upphör att gälla från och med den 29 september 2021.

Ordens verksamhet i Finland följer finländska myndigheters anvisningar.