Bild på Stormästaren

STORMÄSTAREN MEDDELAR ATT ÅTERSTART AV VERKSAMHET sker stegvis FRÅN OCH MED 1:A AUGUSTI

Med beaktande av samtliga de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna i Sverige respektive i Finland vid varje tid meddelar medges därför från 1 augusti 2020 följande aktiviteter för bröder inom Ordens verksamhet:

I ordinarie lokaler

Administrativa möten mm bör i första hand genomföras via telefonkonferens eller videomöten:

Besked om utökning av verksamheten kommer sedan att meddelas cirka en månad i förväg.