Bild på Stormästaren

STORMÄSTAREN Meddelar att verksamheten tillfälligt stoppas på grund av pandemin

Med beaktande av samtliga de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna i Sverige respektive i Finland vid varje tid meddelar medges därför att vår verksamhet för stunden är stoppad enligt de utsända direktiven till respektive fördelningar.

Besked om återgång till verksamheten kommer sedan att meddelas cirka en månad i förväg.