Bild på Stormästaren

STORMÄSTAREN MEDDELAR ATT ÅTERSTART AV VERKSAMHET sker stegvis

Med beaktande av samtliga de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna i Sverige respektive i Finland vid varje tid meddelar medges därför från 28 augusti 2020 kan verksamhet återstartas enligt steg 2 i kommunicerat OSK cirkulär,

Besked om utökning av verksamheten kommer sedan att meddelas cirka en månad i förväg.