Bild på Stormästaren

STORMÄSTAREN Meddelar att verksamheten åter upptas

De senaste beskeden från regeringen och folkhälsomyndigheten innebär att Svenska Frimurare Orden nu stegvis kan starta sin verksamhet igen.

Från 1 juli tillåts sammankomster och från 1 augusti kan gradgivningar ges och nya bröder antas. Det har Ordens Stormästare meddelat i en skrivelse till Ordens olika fördelningar.

Det finns dock fortfarande några begränsningar. Regeringen anger att högst 50 personer ska få samlas inomhus och föreningar rekommenderas att bedriva sina möten utan att trängsel uppstår. För Orden innebär detta bland annat att om två loger hålls i en fastighet samma kväll, måste eventuella gemensamma måltider arrangeras med hänsyn till regelverket om antal och trängsel.

Respektive provinsialmästare i Sverige plus kapitelmästaren i Finland ansvarar för att lokala regler och rekommendationer följs.

Ordens Stormästare skriver vidare att en förutsättning för verksamheten är att myndigheternas planering för lättnader i restriktionerna inte förändras på grund av ändrad smittspridning.